yazman

yazılım

Türkiye Türkçesi yazıl- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

yazım

Türkiye Türkçesi yaz- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

yazın

Türkiye Türkçesi yaz- fiilinden Yeni Türkçe +In ekiyle türetilmiştir.

yazıt

Türkiye Türkçesi yaz- fiilinden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

yazma

Türkiye Türkçesi yaz- "yazı yazmak, nakış etmek" fiilinden türetilmiştir.

yazman
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
yazman = Muharrir, edib Yeni Türkçe: [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
yazman: ... kâtip.

Köken

Türkiye Türkçesi yaz- fiilinden Yeni Türkçe +mAn ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için yaz-1 maddesine bakınız.


26.10.2013
ye|mek

Eski Türkçe yé- veya ye- "yemek" fiilinden evrilmiştir.

yed

Arapça ydd kökünden gelen yadd يدّ z "el" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice yd kökünden gelen yad יד z "el" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça iddu "(sağ ve sol) yan" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

yed|mek

Eski Türkçe yét- "ardında götürmek, çekerek götürmek" fiilinden evrilmiştir.

yedek

Eski Türkçe yetgek "heybe, bohça" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yet- "yedeğine almak, yanında götürmek" fiilinden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

yedi

Eski Türkçe yéti veya yétti "7" sözcüğünden evrilmiştir.