yazman

yazılım

TTü yazıl- +Im

yazım

TTü yaz- +Im

yazın

TTü yaz- +In

yazıt

TTü yaz- +Ut

yazma

TTü yaz- yazı yazmak, nakış etmek

yazman

YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
yazman = Muharrir, edib YTü: [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
yazman: ... kâtip.

TTü yaz- +mAn

 yaz-1


26.10.2013
ye|mek

<< ETü yé-/ye- yemek

yed

Ar yadd يدّ z [#ydd faˁl ] el (≈ İbr/Aram yad יד z [#yd] el ≈ Akad iddu (sağ ve sol) yan )

yed|mek

<< ETü yét- ardında götürmek, çekerek götürmek

yedek

<< ETü yetgek heybe, bohça ETü yet- yedeğine almak, yanında götürmek +(g)Ak

yedi

<< ETü yéti/yétti 7