yazma

yaz|mak1

<< ETü yaz- 1. hata etmek, sapmak, 2. (Oğuzca) yazı yazmak

yazma

TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
yazma: Mutlaka el ile yazılmış basma değil yazma kitap. Yazma yemeni [nakışlı baş örtüsü].

TTü yaz- yazı yazmak, nakış etmek

 yaz-1

Benzer sözcükler: yazmacı


05.03.2015