yaz|mak2

yayla

<< ETü yaylak/yaylaġ yazlık konaklama yeri ETü yayla- yaz geçirmek +I(g) ETü yay yaz +lA-

yaylım

TTü yayıl- +Im

yayvan

<< TTü *yayğan TTü yay- +(g)An

yaz

<< ETü yaz ilkbahar ETü yay yaz ≈ ETü yaş yeşerme, yeşillik

yaz|mak1

<< ETü yaz- 1. hata etmek, sapmak, 2. (Oğuzca) yazı yazmak

yaz|mak2

ETü: yaz-/yasmak "düğüm açmak, gevşetmek, çözmek" [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol tügün yazdı [[düğüm açtı/çözdü]] (...) beg süsin yasdı [[ordusunu dağıttı]], er yāsın yasdı [[yayını gevşetti]], çuvaç yasdı [[çadır çözdü]] TTü: "yay germek" [ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
müddeˁīnüŋ yayını yasmak gerek / iki dillünüŋ dilini kesmek gerek TTü: [ Yunus Emre, Bütün Şiirleri, <1320]
gel imdi miskin Yunus tamām yayını yas

<< ETü yaz- yaymak, açmak, çözmek ≈ ETü yas- a.a.

 yay-

Not: ETü yaḏ- fiilinin varyantıdır. ETü yas- aynı fiilin alternatif yazımıdır. • TTü yazı dilinden düşmüş olduğu halde Anadolu ağızlarında canlıdır; yazma ("baş örtüsü") ve yazı ("ova") türevleri kullanılır. • "Yazı yazmak" anlamındaki eşsesli fiille etimolojik ilgisi muhtemelen yoktur.

Benzer sözcükler: yazılmak

Bu maddeye gönderenler: yassı (yasla-), yastık, yazı2


30.10.2020
yazar
yazgı

TTü yaz- +gU

yazı1

<< OTü yazığ yazılan şey, yazı ETü-O yaz- çizmek, yazı yazmak +I(g)

yazı2

<< ETü yazı ova, düzlük ETü yaz- yaymak, sermek +I(g)

yazık

<< ETü yazuk kötülük, günah ETü yazın- hata etmek, suç işlemek +Uk