yaz|mak1

yayın2

<< ETü yadıŋ sığ su ETü yadın- yayılmak +I(g) ETü yad- yaymak +In-

yayla

<< ETü yaylak/yaylaġ yazlık konaklama yeri ETü yayla- yaz geçirmek +I(g) ETü yay yaz +lA-

yaylım

TTü yayıl- +Im

yayvan

<< TTü *yayğan TTü yay- +(g)An

yaz

<< ETü yaz ilkbahar ETü yay yaz ≈ ETü yaş yeşerme, yeşillik

yaz|mak1

ETü: [ Chuastuanift, <900]
yazıntımız yaŋıltımız [hata ettik yanıldık] (...) yazuk yazıntımız erse [günah işledik ise] : [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol bitig yazdı [[yazı yazdı - Oğuzca]] (...) ol sözinde yazdı [[kelamında hata etti]], ol keyikni yazdı [[ava attığı ok inhiraf etti, ıskaladı]] KTü: [ anon., Kitab-ı Mecmu-ı Tercüman-ı Türkî, 1343]
aktab [Ar.]: çızġıl wayaḳāl yazġıl wa huwa bitturkmānī [Kıpçakça 'çızmak' denir fakat Türkmenler 'yazmak' derler]

<< ETü-O yaz- 1. hata etmek, sapmak, 2. (Oğuzca) yazı yazmak

Not: "Tahrif etmek, bozmak" anlamına gelen fiil 11. yy dolayında veya hemen öncesinde ETü biti- yerine genel kullanıma girmiştir. Anlam ilgisi için karş. Ar ḥarafa "tahrif etti, bozdu", ḥarf "yazı"; bkz. harf. • Ayrıca karş. EYun graphō, Lat scribo, Ar χaṭṭ "1. sivri uçla kazımak, 2. yazı yazmak". Belki ETü bi "sivri uçlu alet" > biti- "yazı yazmak". • Çiz- fiili köken ve anlam itibariyle eşdeğerdir.

Benzer sözcükler: el yazması, yazdırmak, yazıcı, yazılmak, yazışmak, yazma


01.07.2015
yaz|mak2

<< ETü yaz- açmak, yaymak, çözmek ≈ ETü yas- a.a.

yazar
yazgı

TTü yaz- +gU

yazı1

<< OTü yazığ yazılan şey, yazı ETü-O yaz- çizmek, yazı yazmak +I(g)

yazı2

<< ETü yazı ova, düzlük ETü yaz- yaymak, sermek +I(g)