yaz

yayın1

TTü yay- +In

yayın2

<< ETü yadıŋ sığ su ETü yadın- yayılmak +I(g) ETü yad- yaymak +In-

yayla

<< ETü yaylak/yaylaġ yazlık konaklama yeri ETü yayla- yaz geçirmek +I(g) ETü yay yaz +lA-

yaylım

TTü yayıl- +Im

yayvan

<< TTü *yayğan TTü yay- +(g)An

yaz

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
kışın kıtayn tapa yazın tatabı tapa süledim [kışın Hitay tarafına yazın Tatabı tarafına sefer ettim] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yāy [[ilkbahar]] (...) yāz [[yaz]] TTü: [ Sultan Veled, Divan, <1320]
cihān imdi yüzünden yaz u yaydur

<< ETü yaz ilkbahar ETü yay yaz ≈ ETü yaş yeşerme, yeşillik

 yaş1

Benzer sözcükler: pastırma yazı, yazın, yazlık

Bu maddeye gönderenler: yayla


13.12.2015
yaz|mak1

<< ETü yaz- 1. hata etmek, sapmak, 2. (Oğuzca) yazı yazmak

yaz|mak2

<< ETü yaz- yaymak, açmak, çözmek ≈ ETü yas- a.a.

yazar
yazgı

TTü yaz- +gU

yazı1

<< OTü yazığ yazılan şey, yazı ETü-O yaz- çizmek, yazı yazmak +I(g)