yazın

yaz

Eski Türkçe yaz "ilkbahar" veya Eski Türkçe yay "yaz" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Türkçe yaş "yeşerme, yeşillik" sözcüğü ile eş kökenlidir.

yazın
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ TDK, Türkçe Sözlük, 5. Baskı, 1969]
yazın: Edebiyat.

Köken

Türkiye Türkçesi yaz- fiilinden Yeni Türkçe +In ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için yaz-1 maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

yazınsal


04.10.2017