yazım

yazgı

TTü yaz- +gU

yazı1

<< OTü yazığ yazılan şey, yazı ETü-O yaz- çizmek, yazı yazmak +I(g)

yazı2

<< ETü yazı ova, düzlük ETü yaz- yaymak, sermek +I(g)

yazık

<< ETü yazuk kötülük, günah ETü yazın- hata etmek, suç işlemek +Uk

yazılım

TTü yazıl- +Im

yazım

YTü: [ TDK, Türkçe Sözlük, 6. Baskı, 1974]
yazım: ... imla.

TTü yaz- +Im

 yaz-1


02.11.2013
yazın

TTü yaz- +In

yazıt

TTü yaz- +Ut

yazma

TTü yaz- yazı yazmak, nakış etmek

yazman

TTü yaz- +mAn

ye|mek

<< ETü yé-/ye- yemek