yazık

yaz|mak2

Eski Türkçe yaz- "açmak, yaymak, çözmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen yas- fiili ile eş kökenlidir.

yazar
yazgı

Türkiye Türkçesi yaz- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

yazı1

Orta Türkçe yazığ "yazılan şey, yazı" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Oğuzca yaz- "çizmek, yazı yazmak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

yazı2

Eski Türkçe yazı "ova, düzlük" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yaz- "yaymak, sermek" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

yazık
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Chuastuanift, 900 yılından önce]
yazukda boşunu ötünürbiz [günahtan arınmaya dua ederiz] Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ōt tütünsüz bolmās yigit yazuksuz bolmās [ateş dumansız, delikanlı günahsız olmaz - atasözü] (... yazuklıġ [[günahkâr]] Türkiye Türkçesi: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
yazık: Günah, zeval & zevallü. (...) yazıklar olsün.

Köken

Eski Türkçe yazuk "kötülük, günah" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazın- "hata etmek, suç işlemek" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için yaz-1 maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

yazıklanmak, yazıklar olsun


18.05.2019
yazılım

Türkiye Türkçesi yazıl- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

yazım

Türkiye Türkçesi yaz- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

yazın

Türkiye Türkçesi yaz- fiilinden Yeni Türkçe +In ekiyle türetilmiştir.

yazıt

Türkiye Türkçesi yaz- fiilinden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

yazma

Türkiye Türkçesi yaz- "yazı yazmak, nakış etmek" fiilinden türetilmiştir.