yazık

yaz|mak2

<< ETü yaz- yaymak, açmak, çözmek ≈ ETü yas- a.a.

yazar
yazgı

TTü yaz- +gU

yazı1

<< OTü yazığ yazılan şey, yazı ETü-O yaz- çizmek, yazı yazmak +I(g)

yazı2

<< ETü yazı ova, düzlük ETü yaz- yaymak, sermek +I(g)

yazık

ETü: [ Chuastuanift: Ein Sündenbekenntnis der manichäisch, <900]
yazukda boşunu ötünürbiz [günahtan arınmaya dua ederiz] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ōt tütünsüz bolmās yigit yazuksuz bolmās [ateş dumansız, delikanlı günahsız olmaz - atasözü] (... yazuklıġ [[günahkâr]] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
yazık: Günah, zeval & zevallü. (...) yazıklar olsün.

<< ETü yazuk kötülük, günah ETü yazın- hata etmek, suç işlemek +Uk

 yaz-1

Benzer sözcükler: yazıklanmak, yazıklar olsun


18.05.2019
yazılım

TTü yazıl- +Im

yazım

TTü yaz- +Im

yazın

TTü yaz- +In

yazıt

TTü yaz- +Ut

yazma

TTü yaz- yazı yazmak, nakış etmek