yazı2

yaz|mak1

<< ETü yaz- 1. hata etmek, sapmak, 2. (Oğuzca) yazı yazmak

yaz|mak2

<< ETü yaz- yaymak, açmak, çözmek ≈ ETü yas- a.a.

yazar
yazgı

TTü yaz- +gU

yazı1

<< OTü yazığ yazılan şey, yazı ETü-O yaz- çizmek, yazı yazmak +I(g)

yazı2

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
Şantuŋ yazıka tegi süledimiz [Şantung ovasına dek savaştık] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yazı: al-faḍā [geniş alan, ova] TTü: [ Yazıcızade Ali, Tarih-i Âl-i Selçuk, 1423]
muḳābil kondı ol yazıya leşker [ordu o ovanın karşı tarafına kondu]

<< ETü yazı ova, düzlük ETü yaz- yaymak, sermek +I(g)

 yaz-2

Not: yassı sözcüğünün kısmen anlam ayrışmasına uğramış varyantıdır. TTü yer adlarında yaygın olarak görüldüğü halde yazı dilinden düşmüştür.

Benzer sözcükler: yazı


15.11.2019
yazık

<< ETü yazuk kötülük, günah ETü yazın- hata etmek, suç işlemek +Uk

yazılım

TTü yazıl- +Im

yazım

TTü yaz- +Im

yazın

TTü yaz- +In

yazıt

TTü yaz- +Ut