yayvan

yayım

TTü yay- +Im

yayın1

TTü yay- +In

yayın2

<< ETü yadıŋ sığ su ETü yadın- yayılmak +I(g) ETü yad- yaymak +In-

yayla

<< ETü yaylak/yaylaġ yazlık konaklama yeri ETü yayla- yaz geçirmek +I(g) ETü yay yaz +lA-

yaylım

TTü yayıl- +Im

yayvan

TTü: [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
çust [Fa.] (...) dar ve tıkazdır ki bol ve yayvan muḳābilidir. TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
yayvan: Müfettah, mebsut [yayılmış, gevşek]. Ağzı yayvan: Geveze.

<< TTü *yayğan TTü yay- +(g)An

 yay-

Not: +vAn eki mevcut değildir.

Benzer sözcükler: yayvanlaşmak


31.12.2015
yaz

<< ETü yaz ilkbahar ETü yay yaz ≈ ETü yaş yeşerme, yeşillik

yaz|mak1

<< ETü yaz- 1. hata etmek, sapmak, 2. (Oğuzca) yazı yazmak

yaz|mak2

<< ETü yaz- yaymak, açmak, çözmek ≈ ETü yas- a.a.

yazar
yazgı

TTü yaz- +gU