yaylım

yayık

<< ETü yayık oynak, çalkanan ETü yay- çalkamak, sallamak +Uk

yayım

TTü yay- +Im

yayın1

TTü yay- +In

yayın2

<< ETü yadıŋ sığ su ETü yadın- yayılmak +I(g) ETü yad- yaymak +In-

yayla

<< ETü yaylak/yaylaġ yazlık konaklama yeri ETü yayla- yaz geçirmek +I(g) ETü yay yaz +lA-

yaylım

TTü: "yayla, otlak" [ Darir, Anternâme terc., <1390]
atlar develer yaylıma yayılmış TTü: "... seri halde top ve tüfek atışı" [ Selanikli Mustafa Ef., Tarih-i Selanikî, 1600]
aˁdā-i dīn üstüne kaç yaylım yetişdüre-bilürler ise atalar

TTü yayıl- +Im

 yay-


12.06.2015
yayvan

<< TTü *yayğan TTü yay- +(g)An

yaz

<< ETü yaz ilkbahar ETü yay yaz ≈ ETü yaş yeşerme, yeşillik

yaz|mak1

<< ETü yaz- 1. hata etmek, sapmak, 2. (Oğuzca) yazı yazmak

yaz|mak2

<< ETü yaz- yaymak, açmak, çözmek ≈ ETü yas- a.a.

yazar