yayın1

yaya

<< ETü yadaġ yürüyen, piyade ETü yad- açmak, yaymak +A

yaygara

TTü *yaykır- gürültü etmek, çınlatmak +A << ETü aykır- a.a.

yaygın

TTü yay- +gIn

yayık

<< ETü yayık oynak, çalkanan ETü yay- çalkamak, sallamak +Uk

yayım

TTü yay- +Im

yayın1

YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
yayın = Neşriyat YTü: yayınevi [ Cumhuriyet - gazete, 1938]
Türkiye gazetesi ve Türkiye yayınevi sahibi

TTü yay- +In

 yay-

Not: Yayın ve yayım yazımları arasındaki ihtilaf 1940'larda bu yana sürdürülmüştür. Türk Dil Kurumu yayım sözcüğünü ve türevlerini tercih eder. Pratikte açık farkla yayın benimsenmiştir.

Benzer sözcükler: canlı yayın, yayın organı, yayıncı, yayınevi, yayınlamak


15.11.2019
yayın2

<< ETü yadıŋ sığ su ETü yadın- yayılmak +I(g) ETü yad- yaymak +In-

yayla

<< ETü yaylak/yaylaġ yazlık konaklama yeri ETü yayla- yaz geçirmek +I(g) ETü yay yaz +lA-

yaylım

TTü yayıl- +Im

yayvan

<< TTü *yayğan TTü yay- +(g)An

yaz

<< ETü yaz ilkbahar ETü yay yaz ≈ ETü yaş yeşerme, yeşillik