yavan

yatay

TTü yat- +(g)Ay

yatı
yatır

<< TTü yatır yatar, yatıyor TTü yat- +()r

yatırım

TTü yatır- +Im

yatsı

TTü yat- +AsI

yavan

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
irig yawğan köŋüllüg yek içgekniŋ köŋülin [katı kötü gönüllü şeytanın gönlü] ETü: "tatsız" [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yavğan āş [et katılmamış yemek]

<< ETü yavġan tatsız <? ETü *yab(ı)- ? +(g)An

 yavuz

Not: Moğ cabaġan "kötü koku, tatsızlık" Türkçeden alıntıdır.


17.08.2021
yavaş

<< ETü yavaş uslu, halim, munis, alçak gönüllü ETü *yava- uslanmak, yavaşlamak +Iş <? ETü yab yab yavaş yavaş, mülayimce

yave

Fa yāve ياوه zyersiz ve anlamsız (söz) Fa yāb abes, boş, faydasız +a

yaver

Fa yārvar/yāvar يارور/ياور zyardımcı

yavru

<< OTü yavrığ hayvanın küçüğü ETü yabrı-/yavrı- kötüleşmek, güçten düşmek +I(g) <? ETü *yab(ı)- kötü olmak +I-

yavşak

<< OTü yafşak/yavşak bit yavrusu, sirke OTü yavşı-/yavşa- yapışmak +Uk << ETü yapış- (Kaynak: Eren sf. 444)