yat|mak

yaşantı

TTü yaşan- +(In)tI

yaşar|mak

<< ETü yaşar- nemlenmek, yeşillenmek ETü yaş nemli, yeşil +Ar-

yaşıt

TTü yaş +Ut

yaşmak

<< OTü yaşmak yüz örtüsü ETü yaş- saklanmak +(A)mAk

yat

İng yacht seyir teknesi Hol jachtschip avcı teknesi Hol jagen av, takip

yat|mak

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
yurtda yatu kalur erti [çadırda yatıp kalkar idi] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol tonuġ künke yattı [[giysiyi güneşe serdi. Aslı yaḏtı olup benzeşmeye maruz kalmıştır.]], er yattı [[adam yatıp uyudu]] (...) ol anı yatġırdı [[onu yere uzandırdı ve uyuttu]] TTü: hacıyatmaz [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
yatışmak, yatıştırmak (...) hacıyatmaz: Maruf devrilmez oyuncak. YTü: yatılı [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
yatılı: 1. Geceleri de barındıran (Yatılı okul). 2. Gecelen de orada kalıp yatan (Siz okulda yatılı mısınız?) TTü: çekyat [ Milliyet - gazete, 1985]
Çekyat Dallas iki koltuk bir kanepe takım

<< ETü yat- 1. yaymak, sermek [geçişli f.], 2. uyumak [geçişsiz f.] <? ETü yad- yaymak, sermek, açmak +It-

 yay-

Not: Esasen geçişli fiil üretme eki olan +It- ekinin geçişsiz fiil üretmesi şaşırtıcıdır. Kaşgarî, yaḏ- fiilinin geçmiş zaman biçiminden evrilmiş olduğunu savunur (yaḏtı > yattı).

Benzer sözcükler: çekyat, gece yatısı, yat borusu, yatı, yatık, yatık Emine, yatılmak, yatılı, yatırmak, yatışmak, yatıştırmak, yatıştırıcı, yatkın, yatkınlık

Bu maddeye gönderenler: yatağan, yatak, yatalak, yatar, yatay, yatı, yatır, yatırım, yatsı


12.07.2019
yatağan

<< OTü yatağan çok yatan, yatık ETü yat- +(g)An

yatak

<< ETü yatğak çok yatan, yatıcı (?) ETü yat- +(g)Ak

yatalak

TTü yat- +AlAk

yatar

TTü yat- +()r

yatay

TTü yat- +(g)Ay