yastık

yasal

Türkiye Türkçesi yasa sözcüğünden Yeni Türkçe +Al ekiyle türetilmiştir.

yasemin

Farsça yāsaman veya yāsamīn ياسمن/ياسمين z "güzel kokulu çiçekleri olan bir bitki, jasminum fruticans" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen yāsmīn veya yāsmīk sözcüğünden evrilmiştir.

yasin

Arapça yā sīn يا سين z "Y ve S harfleri, Kuran'da bu harflerle başlayan sure" sözcüğünden alıntıdır.

yasla|mak

Eski Türkçe yasılā- "yassıltmak, yaymak, açmak" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yası "yassı, yayık" sözcüğünden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

yassı

Eski Türkçe yası "yassı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yas- "yaymak, açmak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

yastık
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yastuk [[yastık]] Türkiye Türkçesi: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
yastük

Köken

Eski Türkçe yastuk "«yassıltılmış şey», 1. sikke, özellikle büyük boy Çin parası, 2. yastık" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *yasıt- "yassıltmak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe yas- "açmak, yaymak, yazmak" fiilinden Eski Türkçe +It- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için yaz-2 maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

hava yastığı


05.03.2015
yaş1

Eski Türkçe yaş "1. taze, yeşil (bitki), yeşillik, 2. nem, ıslaklık, 3. göz yaşı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *ñaş biçiminden evrilmiştir.

yaş2

Eski Türkçe yaş "yaşam birimi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yaş "taze, canlı, yeşil (bitki)" sözcüğü ile eş kökenlidir.

yaşa|mak

Eski Türkçe yaşa- "yeşermek, canlanmak, canlı olmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yaş "yeşil, canlı" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

yaşam

Türkiye Türkçesi yaşa- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

yaşantı

Türkiye Türkçesi yaşan- fiilinden Yeni Türkçe +(In)tI ekiyle türetilmiştir.