yassı

yasak

Moğ casaḳ/casaġ kanun, özellikle Cengiz Han kanunu

yasal

TTü yasa +Al

yasemin

Fa yāsaman/yāsamīn ياسمن/ياسمين zgüzel kokulu çiçekleri olan bir bitki, jasminum fruticans << OFa yāsmīn/yāsmīk a.a.

yasin

Ar yā sīn يا سين zY ve S harfleri, Kuran'da bu harflerle başlayan sure

yasla|mak

<< ETü yasılā- yassıltmak, yaymak, açmak ETü yası yassı, yayık +lA-

yassı

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yası neŋ: al-ˁarīḍ [yassı, enli, yatay] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
yassı: aṣ-ṣafīḥ [yassı, tabaka şeklinde]

<< ETü yası yassı ETü yas- yaymak, açmak +I(g)

 yaz-2

Not: Ünsüz ikizleşmesi belki aynı sözcüğün varyantı olan yazı biçiminden ayırt etme kaygısıyla.

Benzer sözcükler: yassılmak, yassıltmak

Bu maddeye gönderenler: yasla-


05.03.2015
yastık

<< ETü yastuk «yassıltılmış şey», 1. sikke, özellikle büyük boy Çin parası, 2. yastık ETü *yasıt- yassıltmak +Uk ETü yas- açmak, yaymak, yazmak +It-

yaş1

<< ETü yaş 1. taze, yeşil (bitki), yeşillik, 2. nem, ıslaklık, 3. göz yaşı << ETü *ñaş

yaş2

<< ETü yaş yaşam birimi ≈ ETü yaş taze, canlı, yeşil (bitki)

yaşa|mak

<< ETü yaşa- yeşermek, canlanmak, canlı olmak ETü yaş yeşil, canlı +(g)A-

yaşam

TTü yaşa- +Im