yasin

yasa

Moğolca yasag "kanun" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Moğolca yasa- "düzenlemek, kanun koymak" fiilinden türetilmiştir.

yasa|mak

Moğolca yasa- "düzenlemek, imal etmek" fiilinden alıntıdır.

yasak

Moğolca casaḳ veya casaġ "kanun, özellikle Cengiz Han kanunu" sözcüğünden alıntıdır.

yasal

Türkiye Türkçesi yasa sözcüğünden Yeni Türkçe +Al ekiyle türetilmiştir.

yasemin

Farsça yāsaman veya yāsamīn ياسمن/ياسمين z "güzel kokulu çiçekleri olan bir bitki, jasminum fruticans" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen yāsmīn veya yāsmīk sözcüğünden evrilmiştir.

yasin
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"Kuran'da bir sure" [, 1400 yılından önce]

Köken

Arapça yā sīn يا سين z "Y ve S harfleri, Kuran'da bu harflerle başlayan sure" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için sin1 maddesine bakınız.


24.09.2017
yasla|mak

Eski Türkçe yasılā- "yassıltmak, yaymak, açmak" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yası "yassı, yayık" sözcüğünden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

yassı

Eski Türkçe yası "yassı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yas- "yaymak, açmak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

yastık

Eski Türkçe yastuk "«yassıltılmış şey», 1. sikke, özellikle büyük boy Çin parası, 2. yastık" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *yasıt- "yassıltmak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe yas- "açmak, yaymak, yazmak" fiilinden Eski Türkçe +It- ekiyle türetilmiştir.

yaş1

Eski Türkçe yaş "1. taze, yeşil (bitki), yeşillik, 2. nem, ıslaklık, 3. göz yaşı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *ñaş biçiminden evrilmiştir.

yaş2

Eski Türkçe yaş "yaşam birimi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yaş "taze, canlı, yeşil (bitki)" sözcüğü ile eş kökenlidir.