yasak

yarlık

Eski Türkçe yarlıġ veya yarlık "hüküm, hakan fermanı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen carlig sözcüğü ile eş kökenlidir.

yarpuz

Eski Türkçe yarpuz "ıtırlı bir ot, nane veya kekik veya mercanköşk" sözcüğünden evrilmiştir.

yas

Eski Türkçe yās "ölüm, kayıp, hüsran" sözcüğünden evrilmiştir.

yasa

Moğolca yasag "kanun" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Moğolca yasa- "düzenlemek, kanun koymak" fiilinden türetilmiştir.

yasa|mak

Moğolca yasa- "düzenlemek, imal etmek" fiilinden alıntıdır.

yasak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Orta Türkçe: [ Borovkov ed., Orta Asya'da Bulunmuş ... Kuran Tefsiri, 1300 yılından önce]
yasağ [Cengiz Han kanunu] [ Kadı Burhanettin, Divan, 1398]
yasakuŋ farżdur boynuma benüm Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
yasak: Aslı yasağ. Nizam, tenbih, men ve zecr. Yasağ-ı Çengiz, Yasağ-ı Temür.

Köken

Moğolca casaḳ veya casaġ "kanun, özellikle Cengiz Han kanunu" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için yasa maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

yasakçı, yasaklamak, yassah


05.03.2020
yasal

Türkiye Türkçesi yasa sözcüğünden Yeni Türkçe +Al ekiyle türetilmiştir.

yasemin

Farsça yāsaman veya yāsamīn ياسمن/ياسمين z "güzel kokulu çiçekleri olan bir bitki, jasminum fruticans" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen yāsmīn veya yāsmīk sözcüğünden evrilmiştir.

yasin

Arapça yā sīn يا سين z "Y ve S harfleri, Kuran'da bu harflerle başlayan sure" sözcüğünden alıntıdır.

yasla|mak

Eski Türkçe yasılā- "yassıltmak, yaymak, açmak" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yası "yassı, yayık" sözcüğünden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

yassı

Eski Türkçe yası "yassı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yas- "yaymak, açmak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.