yasak

yarlık

<< ETü yarlıġ/yarlık hüküm, hakan fermanı ≈ Moğ carlig a.a.

yarpuz

<< ETü yarpuz ıtırlı bir ot, nane veya kekik veya mercanköşk

yas

<< ETü yās ölüm, kayıp, hüsran

yasa

Moğ yasag kanun Moğ yasa- düzenlemek, kanun koymak

yasa|mak

Moğ yasa- düzenlemek, imal etmek

yasak

OTü: [ Borovkov ed., Orta Asya'da Bulunmuş ... Kuran Tefsiri, <1300]
yasağ [Cengiz Han kanunu] [ Kadı Burhanettin, Divan, 1398]
yasakuŋ farżdur boynuma benüm TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
yasak: Aslı yasağ. Nizam, tenbih, men ve zecr. Yasağ-ı Çengiz, Yasağ-ı Temür.

Moğ casaḳ/casaġ kanun, özellikle Cengiz Han kanunu

 yasa

Benzer sözcükler: yasakçı, yasaklamak, yassah


05.03.2020
yasal

TTü yasa +Al

yasemin

Fa yāsaman/yāsamīn ياسمن/ياسمين zgüzel kokulu çiçekleri olan bir bitki, jasminum fruticans << OFa yāsmīn/yāsmīk a.a.

yasin

Ar yā sīn يا سين zY ve S harfleri, Kuran'da bu harflerle başlayan sure

yasla|mak

<< ETü yasılā- yassıltmak, yaymak, açmak ETü yası yassı, yayık +lA-

yassı

<< ETü yası yassı ETü yas- yaymak, açmak +I(g)