yasa

yarış|mak

<< ETü yarış- 1. bölüşmek, 2. müsabaka etmek ETü yar- kesmek, karar vermek +Iş-

yarka

Bul yarka piliç, genç tavuk

yarlık

<< ETü yarlıġ/yarlık hüküm, hakan fermanı ≈ Moğ carlig a.a.

yarpuz

<< ETü yarpuz ıtırlı bir ot, nane veya kekik veya mercanköşk

yas

<< ETü yās ölüm, kayıp, hüsran

yasa

OTü: [ Borovkov ed., Orta Asya'da Bulunmuş ... Kuran Tefsiri, <1300]
yasağ [kanun] TTü: [ Lugat-i Ni'metullah, 1540]
yasa [Fa.]: Harezm dilinde hükm-i pādişāhdur ve ḳānūn-nāme-i Cengiz χandur, memleket tedbīrinde. YTü: [ Cumhuriyet - gazete, 1932]
Türk Ocakları'nın ... 20 senelik çalışma randımanı 'Kurultay, yasa, kutlu, günaydın, tünaydın'ı aşamadı.

Moğ yasag kanun Moğ yasa- düzenlemek, kanun koymak

 yasa-

Not: Yasak sözcüğünün varyant yazımıdır. Cumhuriyet öncesi devirde TTü "yasak, memnu" anlamında korunmuş iken, Dil Devrimi döneminde farklı yazımla "kanun" anlamında yeniden kullanıma sokuldu.

Benzer sözcükler: yasalaşmak, yasalaştırmak

Bu maddeye gönderenler: anayasa, yasak, yasal


05.03.2020
yasa|mak

Moğ yasa- düzenlemek, imal etmek

yasak

Moğ casaḳ/casaġ kanun, özellikle Cengiz Han kanunu

yasal

TTü yasa +Al

yasemin

Fa yāsaman/yāsamīn ياسمن/ياسمين zgüzel kokulu çiçekleri olan bir bitki, jasminum fruticans << OFa yāsmīn/yāsmīk a.a.

yasin

Ar yā sīn يا سين zY ve S harfleri, Kuran'da bu harflerle başlayan sure