yas

yarın

Eski Türkçe yarın "sabah, gün doğumu, gündüz" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yaru- "ışımak, aydınlanmak" fiilinden Eski Türkçe +(I)n ekiyle türetilmiştir.

yarış|mak

Eski Türkçe yarış- "1. bölüşmek, 2. müsabaka etmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yar- "kesmek, karar vermek" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

yarka

Bulgarca yarka "piliç, genç tavuk" sözcüğünden alıntıdır.

yarlık

Eski Türkçe yarlıġ veya yarlık "hüküm, hakan fermanı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen carlig sözcüğü ile eş kökenlidir.

yarpuz

Eski Türkçe yarpuz "ıtırlı bir ot, nane veya kekik veya mercanköşk" sözcüğünden evrilmiştir.

yas
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yās: al-waḍīˁa wa'l-χusrān [kayıp ve hüsran] (...) yās: al-mawt wa'l-halāk [[ölüm ve helak - Oğuzca. Böylece:]] anıŋ oġlı yas oldı [[onun oğlu öldü]] Kıpçakça: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
yās: al-ˁazā [eza, üzüntü]

Köken

Eski Türkçe yās "ölüm, kayıp, hüsran" sözcüğünden evrilmiştir.

Benzer sözcükler

yas tutmak, yaslı


05.03.2015
yasa

Moğolca yasag "kanun" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Moğolca yasa- "düzenlemek, kanun koymak" fiilinden türetilmiştir.

yasa|mak

Moğolca yasa- "düzenlemek, imal etmek" fiilinden alıntıdır.

yasak

Moğolca casaḳ veya casaġ "kanun, özellikle Cengiz Han kanunu" sözcüğünden alıntıdır.

yasal

Türkiye Türkçesi yasa sözcüğünden Yeni Türkçe +Al ekiyle türetilmiştir.

yasemin

Farsça yāsaman veya yāsamīn ياسمن/ياسمين z "güzel kokulu çiçekleri olan bir bitki, jasminum fruticans" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen yāsmīn veya yāsmīk sözcüğünden evrilmiştir.