yargıtay

yarda

İng yard 1. baston, direk, 2. bir uzunluk ölçüsü << Ger

yardakçı

Fa yār-dēh يار ديه zyardım eden, el veren § Fa yār يار zel, kol Fa dādan, dēh- دادن, ديه zvermek

yardım

OTü yarıt- yardım etmek, yarayışlı olmak +Im <? Fa yārī يارى zyardım Fa yār يار z1. el, kol, 2. dost, yardımcı

yargı

<< OTü yarğu mahkeme ~? Moğ cargu a.a.

yargıç

(≈ TTü yarġucı hakem ) ETü yar- +(g)Iç

yargıtay

YTü: "temyiz mahkemesi" [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
Mahkemei temyiz = yargutay = (Fr.) Cour de cassation

TTü yargı +tAy

Not: Yeni Türkçe +tay eki Moğ kurulday sözcüğünden esinlenmiş ve 1935'te üretilen bir dizi kurum adında kullanılmıştır.


15.11.2019
yarıcı

Fa yārī yardım +çI

yarım

<< ETü yarım yarma, yarılmış şeyin her parçası ETü yar- kesme, bölme +Im

yarımada
yarın

<< ETü yarın sabah, gün doğumu, gündüz ETü yaru- ışımak, aydınlanmak +(I)n

yarış|mak

<< ETü yarış- 1. bölüşmek, 2. müsabaka etmek <? ETü yar- kesmek, karar vermek +Iş-