yardım

yarat|mak

<< ETü yarat- uydurmak, düzenlemek ETü yara- uymak +It-

yaratık

TTü yarat- +Uk

yarbay

TTü yardımcı albay [abb.]

yarda

İng yard 1. baston, direk, 2. bir uzunluk ölçüsü << Ger

yardakçı

Fa yār-dēh يار ديه zyardım eden, el veren § Fa yār يار zel, kol Fa dādan, dēh- دادن, ديه zvermek

yardım

yārī [ Codex Cumanicus, 1303]
auxilium - Fa & Tr: yari [ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
yārī biriştiler = biri biriŋe arka boluştılar [yardımlaştılar] [ anon., Kısas-ı Enbiya terc., <1390]
taŋrı katında yardımlu ve nusratludur (...) ḳayṣar'dan yardın يردن diledi [ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
devletüŋ yārī kıldı [şansın yardım etti] (...) düşmenine yārdım itmiş olur [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
yardım: Yarlık, sahabet, yaranma, medet, imdat...

OTü yarıt- yardım etmek, yarayışlı olmak +Im <? Fa yārī يارى zyardım Fa yār يار z1. el, kol, 2. dost, yardımcı

 yar2

Not: Karş. Fa yārīdan "yardım etmek", yārīdih "yardımcı". Farsça yār ve türevleri ile muhtemelen onun türevi olan Türkçe yara- "faydalı olmak" fiili her iki dilde erken dönemde kaynaşmışlardır.

Benzer sözcükler: sosyal yardım, yardımcı, yardımlaşmak, yardımsever

Bu maddeye gönderenler: yarbay, yarıcı


22.09.2017
yargı

<< OTü yarğu mahkeme ~? Moğ cargu a.a.

yargıç

(≈ TTü yarġucı hakem ) ETü yar- +(g)Iç

yargıtay

TTü yargı +tAy

yarıcı

Fa yārī yardım +çI

yarım

<< ETü yarım yarma, yarılmış şeyin her parçası ETü yar- kesme, bölme +Im