yarbay

yarar

TTü yara- +()r

yarasa

<< ETü yarsıġu/yarasa yarasa <? ETü yarsı- iğrenmek, tiksinmek +gU

yaraş|mak

<< ETü yaraş- birbirine uygun olmak, uyuşmak, anlaşmak ETü yara- uymak +Iş-

yarat|mak

<< ETü yarat- uydurmak, düzenlemek ETü yara- uymak +It-

yaratık

TTü yarat- +Uk

yarbay

YTü: "askeriyede albaydan düşük rütbe" [ Resmi Gazete, 1935]
Ordudaki rütbeler ve yeni karşılıkları (...) Kaymakam : Yarbay

TTü yardımcı albay [abb.]

 yardım, albay

Not: Yar+ öneki Fr para- karşılığı olarak Dil Devrimi döneminde sıkça kullanılmış, fakat daha sonra kullanımdan düşmüştür. Halen canlı olan tek türevi yarbay sözcüğüdür.

Benzer sözcükler: yarkurul, yarsuvat


22.09.2017
yarda

İng yard 1. baston, direk, 2. bir uzunluk ölçüsü << Ger

yardakçı

Fa yār-dēh يار ديه zyardım eden, el veren § Fa yār يار zel, kol Fa dādan, dēh- دادن, ديه zvermek

yardım

OTü yarıt- yardım etmek, yarayışlı olmak +Im <? Fa yārī يارى zyardım Fa yār يار z1. el, kol, 2. dost, yardımcı

yargı

<< OTü yarğu mahkeme ~? Moğ cargu a.a.

yargıç

(≈ TTü yarġucı hakem ) ETü yar- +(g)Iç