yaran

yar2

Fa yār يار zyardımcı, arkadaş, dost << OFa ayār/ayyār/adyavār a.a. ≈ Ave aidyū- yardım << İr *adyāva-bara- yardım-getiren

yara

<< OTü yara ≈ Moğ yara

yara|mak

<< ETü yara- uymak, yakışmak ETü *yar uygun? yakın? +(g)A-

yarabbi

Ar yā rabbī يا ربّى zey rabbim

yarak

<< ETü yarık/yarak donanım, zırh, silah ETü yara- +Uk

yaran

[ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
kaçan irem dir idi yārānlara / kim bu ḥāli muştulayam anlara [ anon., Kısas-ı Enbiya terc., <1390]
var yārenlerüŋden yüz dalġuc iχtiyār eyle.

Fa yārān ياران zdost, arkadaş Fa yār يار za.a.

 yar2

Benzer sözcükler: yaren, yarenlik


05.06.2015
yarar

TTü yara- +()r

yarasa

<< ETü yarsıġu/yarasa yarasa <? ETü yarsı- iğrenmek, tiksinmek +gU

yaraş|mak

<< ETü yaraş- birbirine uygun olmak, uyuşmak, anlaşmak ETü yara- uymak +Iş-

yarat|mak

<< ETü yarat- uydurmak, düzenlemek ETü yara- uymak +It-

yaratık

TTü yarat- +Uk