yarak

yar1

Eski Türkçe yār "dik yamaç" sözcüğünden evrilmiştir.

yar2

Farsça yār يار z "yardımcı, arkadaş, dost" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen ayār veya ayyār veya adyavār sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aidyū- "yardım" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Proto-İranca (Ana-İranca) yazılı örneği bulunmayan *adyāva-bara- "yardım-getiren" sözcüğünden evrilmiştir.

yara

Orta Türkçe yara sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Moğolca yara sözcüğü ile eş kökenlidir.

yara|mak

Eski Türkçe yara- "uymak, yakışmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *yar "uygun? yakın?" biçiminden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

yarabbi

Arapça yā rabbī يا ربّى z "ey rabbim" sözcüğünden alıntıdır.

yarak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Uygurca Budist metinler, 1000 yılından önce]
sü sülep yarık kedip [ordu düzüp silah/zırh kuşanıp] Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yarık: ad-durūˁ wa'l-cewāşin [zincir veya tabaka zırh] Türkiye Türkçesi: [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, 1451 yılından önce]
Kārvan χalkı hem yaraklandılar [silahlandılar, donandılar], atlandılar, karşu durdılar, muḥkem ceng étdiler Türkiye Türkçesi: [ George Rhasis, Vocabulaire François-Turc, 1828]
Membre viril [Fr.]: الت معهوده aleti maˁhude, ذكر zékér, سك sik, يراق yarak

Köken

Eski Türkçe yarık veya yarak "donanım, zırh, silah" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yara- fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için yara- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Güncel anlamı 18. yy'dan itibaren türemiş olmalıdır. • Moğolca carag "gereç, alet" Türkçeden alıntıdır.

Bu maddeye gönderenler

dalyarak (dallama)


20.08.2018
yaran

Farsça yārān ياران z "dost, arkadaş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça aynı anlama gelen yār يار z sözcüğünden türetilmiştir.

yarar

Türkiye Türkçesi yara- fiilinden Türkiye Türkçesinde +()r ekiyle türetilmiştir.

yarasa

Eski Türkçe yarsıġu veya yarasa "yarasa" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yarsı- "iğrenmek, tiksinmek" fiilinden Eski Türkçe +gU ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

yaraş|mak

Eski Türkçe yaraş- "birbirine uygun olmak, uyuşmak, anlaşmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yara- "uymak" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

yarat|mak

Eski Türkçe yarat- "uydurmak, düzenlemek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yara- "uymak" fiilinden Eski Türkçe +It- ekiyle türetilmiştir.