yarak

yar1

<< ETü yār dik yamaç

yar2

Fa yār يار zyardımcı, arkadaş, dost << OFa ayār/ayyār/adyavār a.a. ≈ Ave aidyū- yardım << İr *adyāva-bara- yardım-getiren

yara

<< OTü yara ≈ Moğ yara geçmeyen yara, ülser, uyuz

yara|mak

<< ETü yara- uymak, yakışmak ETü *yar uygun? yakın? +(g)A-

yarabbi

Ar yā rabbī يا ربّى zey rabbim

yarak

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
sü sülep yarık kedip [ordu düzüp silah/zırh kuşanıp] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yarık: ad-durūˁ wa'l-cewāşin [zincir veya tabaka zırh] TTü: [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
Kārvan χalkı hem yaraklandılar [silahlandılar, donandılar], atlandılar, karşu durdılar, muḥkem ceng étdiler TTü: [ George Rhasis, Vocabulaire François-Turc, 1828]
Membre viril [Fr.]: الت معهوده aleti maˁhude, ذكر zékér, سك sik, يراق yarak

<< ETü yarık/yarak donanım, zırh, silah ETü yara- +Uk

 yara-

Not: Güncel anlamı 18. yy'dan itibaren türemiş olmalıdır. • Moğ carag "gereç, alet" Türkçeden alıntıdır.

Bu maddeye gönderenler: dalyarak (dallama)


20.08.2018
yaran

Fa yārān ياران zdost, arkadaş Fa yār يار za.a.

yarar

TTü yara- +()r

yarasa

<< ETü yarsıġu/yarasa yarasa

yaraş|mak

<< ETü yaraş- birbirine uygun olmak, uyuşmak, anlaşmak ETü yara- uymak +Iş-

yarat|mak

<< ETü yarat- uydurmak, düzenlemek ETü yara- uymak +It-