yara

yaprak

Eski Türkçe aynı anlama gelen yapırġak sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük yazılı örneği bulunmayan *yapırğa- veya yalbırğa- veya yapırda- "rüzgârda titreşmek" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

yaptırım

Türkiye Türkçesi yaptır- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

yar|mak

Eski Türkçe ar- veya yar- "uzunlamasına kesmek, yarmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen ır- veya yır- sözcüğü ile eş kökenlidir.

yar1

Eski Türkçe yār "dik yamaç" sözcüğünden evrilmiştir.

yar2

Farsça yār يار z "yardımcı, arkadaş, dost" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen ayār veya ayyār veya adyavār sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aidyū- "yardım" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Proto-İranca (Ana-İranca) yazılı örneği bulunmayan *adyāva-bara- "yardım-getiren" sözcüğünden evrilmiştir.

yara
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Kıpçakça: [ Codex Cumanicus, 1303]
interficio - Tr: yara etarmen, yara ettin Çağatayca: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, 1500 yılından önce]
yara: plaie, blessure Türkiye Türkçesi: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
yara & yare (...) yaralamak (...) yaralu

Köken

Orta Türkçe yara sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Moğolca yara sözcüğü ile eş kökenlidir.

Daha fazla bilgi için yar- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Türkçe yar- fiilinden türediği düşünülse de, eski ve yeni Türkçede +A ekinin işlevi açıklanamamıştır. ETü zarf yapan +A eki sözkonusu değildir.

Benzer sözcükler

yaralamak, yaralanmak, yaralı, yare


05.03.2020
yara|mak

Eski Türkçe yara- "uymak, yakışmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *yar "uygun? yakın?" biçiminden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

yarabbi

Arapça yā rabbī يا ربّى z "ey rabbim" sözcüğünden alıntıdır.

yarak

Eski Türkçe yarık veya yarak "donanım, zırh, silah" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yara- fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

yaran

Farsça yārān ياران z "dost, arkadaş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça aynı anlama gelen yār يار z sözcüğünden türetilmiştir.

yarar

Türkiye Türkçesi yara- fiilinden Türkiye Türkçesinde +()r ekiyle türetilmiştir.