yara

yaprak

<< ETü yapırġak a.a. onom *yapırğa-/yalbırğa-/yapırda- rüzgârda titreşmek +Uk

yaptırım

TTü yaptır- +Im

yar|mak

<< ETü ar-/yar- uzunlamasına kesmek, yarmak ≈ ETü ır-/yır- a.a.

yar1

<< ETü yār dik yamaç

yar2

Fa yār يار zyardımcı, arkadaş, dost << OFa ayār/ayyār/adyavār a.a. ≈ Ave aidyū- yardım << İr *adyāva-bara- yardım-getiren

yara

KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
interficio - Tr: yara etarmen, yara ettin Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
yara: plaie, blessure TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
yara & yare (...) yaralamak (...) yaralu

<< OTü yara ≈ Moğ yara

 yar-

Not: yar- fiilinden türediği düşünülse de, eski ve yeni Türkçede +A ekinin işlevi açıklanamamıştır. ETü zarf yapan +A eki sözkonusu değildir.

Benzer sözcükler: yaralamak, yaralanmak, yaralı, yare


05.03.2020
yara|mak

<< ETü yara- uymak, yakışmak ETü *yar uygun? yakın? +(g)A-

yarabbi

Ar yā rabbī يا ربّى zey rabbim

yarak

<< ETü yarık/yarak donanım, zırh, silah ETü yara- +Uk

yaran

Fa yārān ياران zdost, arkadaş Fa yār يار za.a.

yarar

TTü yara- +()r