yar|mak

yapıncak

TTü yapğın/yapğun yapağı, keçe +çAk

yapış|mak

<< ETü yapış- yapışmak ETü yap- çarpmak, çatmak +Iş-

yapıt

TTü yap- +Ut

yaprak

<< ETü yapırġak a.a. onom *yapırğa-/yalbırğa-/yapırda- rüzgârda titreşmek +Uk

yaptırım

TTü yaptır- +Im

yar|mak

ETü: [ Irk Bitig, <900]
adıġıŋ karnı yarılmiş, toŋuzuŋ azıgı sınmiş [ayının karnı yarılmış, domuzun dişi kırılmış] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tapuġ taş yarar taş başıġ yarar [[hizmetçi taş yarar, taş başı yarar - atasözü]] TTü: yardırmak "gayretle yapmak (argo)" [ Ekşi Sözlük, 2001]
ders yardırıyorum (çalışıyorum), icqda yardırıyorum (yazışıyorum), yoldayım yardırıyorum (geliyorum), sözlükte yardırıyorum (entry giriyorum)

<< ETü ar-/yar- uzunlamasına kesmek, yarmak ≈ ETü ır-/yır- a.a.

Not: ETü ar-, yar-, ır-, yır- "yarmak, kesmek" fiilleri eşdeğerdir.

Benzer sözcükler: çam yarması, karnıyarık, yardırmak, yarık, yarılmak, yarılgan, yarma


08.09.2017
yar1

<< ETü yār dik yamaç

yar2

Fa yār يار zyardımcı, arkadaş, dost << OFa ayār/ayyār/adyavār a.a. ≈ Ave aidyū- yardım << İr *adyāva-bara- yardım-getiren

yara

<< OTü yara ≈ Moğ yara geçmeyen yara, ülser, uyuz

yara|mak

<< ETü yara- uymak, yakışmak ETü *yar uygun? yakın? +(g)A-

yarabbi

Ar yā rabbī يا ربّى zey rabbim