yarım

yardım

OTü yarıt- yardım etmek, yarayışlı olmak +Im <? Fa yārī يارى zyardım Fa yār يار z1. el, kol, 2. dost, yardımcı

yargı

<< OTü yarğu mahkeme ~? Moğ cargu a.a.

yargıç

(≈ TTü yarġucı hakem ) ETü yar- +(g)Iç

yargıtay

TTü yargı +tAy

yarıcı

Fa yārī yardım +çI

yarım

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
almıla yarımı [[elmanın yarısı]] OTü: yarı [ Borovkov ed., Orta Asya'da Bulunmuş ... Kuran Tefsiri, <1300]
yarusında ya eksikrek yarım tündin [yarısında ya da gecenin yarısından biraz önce] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
yarım yamalak YTü: yarımküre "Fr hémisphere karşılığı" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
yarımküre: İki eşit kısma bölünmüş bir kürenin her parçası.

<< ETü yarım yarma, yarılmış şeyin her parçası ETü yar- kesme, bölme +Im

 yar-

Not: Eş anlamlı yarı biçimi 13. yy'dan itibaren tüm lehçelerde mevcuttur. Karş. Moğ cagura "orta" ve cagurma "yarım, bitmemiş".

Benzer sözcükler: gece yarısı, iri yarı, yarı, yarı açık cezaevi, yarı final, yarı yarıya, yarıçap, yarılamak, yarım ağız, yarım kalmak, yarım küre, yarım saat, yarım yamalak, yarımada, yarımca, yarımşar, yarıyıl

Bu maddeye gönderenler: yarımada


25.08.2017
yarımada
yarın

<< ETü yarın sabah, gün doğumu, gündüz ETü yaru- ışımak, aydınlanmak +(I)n

yarış|mak

<< ETü yarış- 1. bölüşmek, 2. müsabaka etmek ETü yar- kesmek, karar vermek +Iş-

yarka

Bul yarka piliç, genç tavuk

yarlık

<< ETü yarlıġ/yarlık hüküm, hakan fermanı ≈ Moğ carlig a.a.