yarış|mak

yargıtay

Türkiye Türkçesi yargı sözcüğünden Yeni Türkçe +tAy ekiyle türetilmiştir.

yarıcı

Farsça yārī "yardım" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çI ekiyle türetilmiştir.

yarım

Eski Türkçe yarım "yarma, yarılmış şeyin her parçası" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yar- "kesme, bölme" fiilinden Eski Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

yarımada
yarın

Eski Türkçe yarın "sabah, gün doğumu, gündüz" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yaru- "ışımak, aydınlanmak" fiilinden Eski Türkçe +(I)n ekiyle türetilmiştir.

yarış|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol anıŋ birle at yarışdı [[onunla at yarıştırdı]], ol anıŋ birle tawar yarışdı [[onunla mal paylaştı]] Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yarış [[at yarışı; bir malın iki kişi arasında bölüşülmesi]]

Köken

Eski Türkçe yarış- "1. bölüşmek, 2. müsabaka etmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yar- "kesmek, karar vermek" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için yar- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Yarış adında +Iş fiil adı eki, yarış- fiilinde ise +Iş- işteşlik eki söz konusudur.

Benzer sözcükler

at yarışı, sidik yarışı, yarış, yarışçı, yarışma, yarışmacı, yarıştırmak


30.09.2017
yarka

Bulgarca yarka "piliç, genç tavuk" sözcüğünden alıntıdır.

yarlık

Eski Türkçe yarlıġ veya yarlık "hüküm, hakan fermanı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen carlig sözcüğü ile eş kökenlidir.

yarpuz

Eski Türkçe yarpuz "ıtırlı bir ot, nane veya kekik veya mercanköşk" sözcüğünden evrilmiştir.

yas

Eski Türkçe yās "ölüm, kayıp, hüsran" sözcüğünden evrilmiştir.

yasa

Moğolca yasag "kanun" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Moğolca yasa- "düzenlemek, kanun koymak" fiilinden türetilmiştir.