yaprak

yapı

<< ETü yapıġ çatı, bina ETü yap- çarpmak, çatmak +I(g)

yapıldak

<< ETü yabıtak çıplak

yapıncak

TTü yapğın/yapğun yapağı, keçe +çAk

yapış|mak

<< ETü yapış- yapışmak ETü yap- çarpmak, çatmak +Iş-

yapıt

TTü yap- +Ut

yaprak

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
yalpurğak (...) yapırğak ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yapurğak KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
folia: Tr: yabuldurak

<< ETü yapırġak a.a. onom *yapırğa-/yalbırğa-/yapırda- rüzgârda titreşmek +Uk

Not: ETü yer ve alet adları yapan +gAk eki sözkonusu olamaz.

Benzer sözcükler: yapraklanmak


29.09.2017
yaptırım

TTü yaptır- +Im

yar|mak

<< ETü ar-/yar- uzunlamasına kesmek, yarmak ≈ ETü ır-/yır- a.a.

yar1

<< ETü yār dik yamaç

yar2

Fa yār يار zyardımcı, arkadaş, dost << OFa ayār/ayyār/adyavār a.a. ≈ Ave aidyū- yardım << İr *adyāva-bara- yardım-getiren

yara

<< OTü yara ≈ Moğ yara geçmeyen yara, ülser, uyuz