yapağı

yankı

<< ETü yankı/yaŋku eko, aksi sada ETü yan- geri gelmek +gU

yanlış

≈ ETü yaŋluk yanlış ETü yaŋıl- düz yoldan sapmak, eğrilmek, hata etmek +Iş

yanpiri

TTü yan

yansı|mak

ETü yan- dönmek, geri gelmek +sI-

yap|mak

<< ETü yap- 1. çatmak, sert sesle kapamak, örtmek, 2. çalmak, yapıştırmak, katmak, 3. duvar örmek

yapağı

ETü: yap, yapğut [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yuŋ yap: [[yün yapağı]]. Yapğut: [[minder dolgusu olarak kullanılan yün]] KTü: yapov [ Codex Cumanicus, 1303]
apac jabovli altun basli ... turna [apak tüylü/yünlü, altın başlı turna] TTü: [ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
yapağulu gökçe çemen güze kalmaz

<< OTü yapağu dokunmamış kaba yün, keçe ETü yap- çarpmak, yapıştırmak, örtmek +AgU

 yap-

Bu maddeye gönderenler: yapıncak


31.12.2015
yapay

TTü yap- +(g)Ay

yapboz
yapı

<< ETü yapıġ 1. çatı, bina örtüsü, 2. bina ETü yap- örtmek +I(g)

yapıldak

≈ ETü yabıtak çıplak

yapıncak

TTü yapğın/yapğun yapağı, keçe +çAk