yapağı

yankı

<< ETü yankı/yaŋku eko, aksi sada ETü yan- geri gelmek +gU

yanlış

≈ ETü yaŋluk yanlış ETü yaŋıl- düz yoldan sapmak, eğrilmek, hata etmek +Iş

yanpiri

TTü yan

yansı|mak

ETü yan- dönmek, geri gelmek +sI-

yap|mak

<< ETü yap- çarpmak, sert sesle vurmak, keçe dövmek, çamur sıvamak, çatmak, bir araya getirmek

yapağı

ETü: yap, yapğut [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yuŋ yap: [[yün yapağı]]. Yapğut: [[minder dolgusu olarak kullanılan yün]] KTü: yapov [ Codex Cumanicus, 1303]
apac jabovli altun basli ... turna [apak tüylü/yünlü, altın başlı turna] TTü: [ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
yapağulu gökçe çemen güze kalmaz

<< OTü yapağu dokunmamış kaba yün, keçe ETü yap- çarpmak, keçe dövmek +AgU

 yap-

Bu maddeye gönderenler: yapıncak


07.08.2021
yapay

TTü yap- +(g)Ay

yapboz
yapı

<< ETü yapıġ çatı, bina ETü yap- çarpmak, çatmak +I(g)

yapıldak

<< ETü yabıtak çıplak

yapıncak

TTü yapğın/yapğun yapağı, keçe +çAk