yapıldak

yap|mak

<< ETü yap- 1. çatmak, sert sesle kapamak, örtmek, 2. çalmak, yapıştırmak, katmak, 3. duvar örmek

yapağı

<< OTü yapağu dokunmamış kaba yün, keçe ETü yap- çarpmak, yapıştırmak, örtmek +AgU

yapay

TTü yap- +(g)Ay

yapboz
yapı

<< ETü yapıġ 1. çatı, bina örtüsü, 2. bina ETü yap- örtmek +I(g)

yapıldak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yabıtak [[eğeri veya örtüsü olmayan at]], ol atı yabıtak mündi [[ata ağersiz bindi]] [Feriş-TS <1394]
yapıldaklar, ne at var ne geyesi / acıkıp ne içesi ne yiyesi

≈ ETü yabıtak çıplak

Not: Modern dilde sadece yayan yapıldak ikilemesinde rastlanır. • Cıbıldak, cıbıdak, cıbı cıbı deyimleriyle ilişkisi ilgi çekicidir.


25.05.2015
yapıncak

TTü yapğın/yapğun yapağı, keçe +çAk

yapış|mak

<< ETü yapış- yapışmak ETü yap- yapıştırmak, katmak, örtmek +Iş-

yapıt

TTü yap- +Ut

yaprak

<< ETü yapırġak a.a. onom *yapırğa-/yalbırğa-/yapırda- rüzgârda titreşmek +Uk

yaptırım

TTü yaptır- +Im