yapıldak

yap|mak

<< ETü yap- çarpmak, sert sesle vurmak, keçe dövmek, çamur sıvamak, çatmak, bir araya getirmek

yapağı

<< OTü yapağu dokunmamış kaba yün, keçe ETü yap- çarpmak, keçe dövmek +AgU

yapay

TTü yap- +(g)Ay

yapboz
yapı

<< ETü yapıġ çatı, bina ETü yap- çarpmak, çatmak +I(g)

yapıldak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yabıtak [[eğeri veya örtüsü olmayan at]], ol atı yabıtak mündi [[ata eğersiz bindi]] [ Ferişteoğlu Lugati, <1394]
yapıldaklar, ne at var ne geyesi / acıkıp ne içesi ne yiyesi

<< ETü yabıtak çıplak

Not: Güncel dilde sadece yayan yapıldak ikilemesinde görülür. • Çıplak, cıbıldak, cıbıdak, cıbı cıbı deyimleriyle ilişkisi ilgi çekicidir.


07.08.2021
yapıncak

TTü yapğın/yapğun yapağı, keçe +çAk

yapış|mak

<< ETü yapış- yapışmak ETü yap- çarpmak, çatmak +Iş-

yapıt

TTü yap- +Ut

yaprak

<< ETü yapırġak a.a. onom *yapırğa-/yalbırğa-/yapırda- rüzgârda titreşmek +Uk

yaptırım

TTü yaptır- +Im