yapış|mak

yapay

TTü yap- +(g)Ay

yapboz
yapı

<< ETü yapıġ çatı, bina ETü yap- çarpmak, çatmak +I(g)

yapıldak

<< ETü yabıtak çıplak

yapıncak

TTü yapğın/yapğun yapağı, keçe +çAk

yapış|mak

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
kop ışı bütmez uluġ yek yapışur [her işi akim kalır, büyük şeytan yapışır] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yelim yügke yapuşdı [[zamk tüye yapıştı]] (...) yapşurdı [[yapıştırdı]] (...) yapuşġān [[yapışıcı]]

<< ETü yapış- yapışmak ETü yap- çarpmak, çatmak +Iş-

 yap-

Not: Güncel dilde yap- fiili ile semantik bağı kaybolmuştur.

Benzer sözcükler: yapış yapış, yapışık, yapışkan, yapıştırmak, yapıştırıcı

Bu maddeye gönderenler: yavşak, yavşan


07.08.2021
yapıt

TTü yap- +Ut

yaprak

<< ETü yapırġak a.a. onom *yapırğa-/yalbırğa-/yapırda- rüzgârda titreşmek +Uk

yaptırım

TTü yaptır- +Im

yar|mak

<< ETü ar-/yar- uzunlamasına kesmek, yarmak ≈ ETü ır-/yır- a.a.

yar1

<< ETü yār dik yamaç