yankesici

yanıl|mak

<< ETü yaŋıl- hata etmek, eğrilmek ≈ ETü yaŋa/yaŋak yan, düz istikamette olmayan ≈ ETü yan a.a.

yanılgı

TTü yanıl- +gU

yanılsa|mak

TTü yanıl- +sA-

yanıt

<< ETü yanut karşılık, bedel, cevap ETü yan- geri dönmek +Ut

yani

Ar yaˁnī يعنى z [#ˁny] «demektir ki, ... anlamına gelir» (geniş zaman eril 3. tekil şahıs) Ar ˁanā عَنَا zdüşündürdü, anlamına geldi

yankesici

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
himyān (a[rab].), hemyān (p[ers]. t[urc].): kese [[kemere takılan kese, ayrıca bir tür kuşak, bele enlemesine sarılan para torbası]] [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
bu tahrīr olunan hemyān kesiciler ve χırsızlar ve uğursızlar ve nūrsızlar

<< TTü hemyān kesici kese hırsızı Fa hamyān هميان zkese, bel çantası Fa ham miyān bellik Fa miyān ميان zbel

 meyan2, kes-


07.11.2018
yankı

<< ETü yankı/yaŋku eko, aksi sada ETü yan- geri gelmek +gU

yanlış

≈ ETü yaŋluk yanlış ETü yaŋıl- düz yoldan sapmak, eğrilmek, hata etmek +Iş

yanpiri

TTü yan

yansı|mak

ETü yan- dönmek, geri gelmek +sI-

yap|mak

<< ETü yap- çarpmak, sert sesle vurmak, keçe dövmek, çamur sıvamak, çatmak, bir araya getirmek