yanıt

yandaş

TTü yan +dAş

yangın

TTü yan- +gIn

yanıl|mak

<< ETü yaŋıl- hata etmek, eğrilmek ≈ ETü yaŋa/yaŋak yan, düz istikamette olmayan ≈ ETü yan a.a.

yanılgı

TTü yanıl- +gU

yanılsa|mak

TTü yanıl- +sA-

yanıt

ETü: [ Kutadgu Bilig, 1069]
cevāb birse sözke yanut kılsa söz ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yanut: al-ˁiwaḍ [ivaz, bedel] (...) söz yanutı: al-cawāb [cevap] YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
yanıt = Cevab

<< ETü yanut karşılık, bedel, cevap ETü yan- geri dönmek +Ut

Not: TTü marjinal bir sözcük iken Dil Devrimi döneminde yazı diline sokulmuştur.

Benzer sözcükler: yanıtlamak, yanıtsız

Bu maddeye gönderenler: yankı, yansı-, yeni (yeniçeri, yine)


23.03.2019
yani

Ar yaˁnī يعنى z [#ˁny] «demektir ki, ... anlamına gelir» (geniş zaman eril 3. tekil şahıs) Ar ˁanā عَنَا zdüşündürdü, anlam taşıdı

yankesici

<< TTü hemyān kesici kese hırsızı Fa hamyān هميان zkese, bel çantası Fa ham miyān bellik Fa miyān ميان zbel

yankı

<< ETü yankı/yaŋku eko, aksi sada ETü yan- geri gelmek +gU

yanlış

≈ ETü yaŋluk yanlış ETü yaŋıl- düz yoldan sapmak, eğrilmek, hata etmek +Iş

yanpiri

TTü yan