yanıl|mak

yanak

<< ETü yaŋak iki yanın her biri, çene kemiğinin iki kanadı ETü yan- dönmek +(g)Ak

yanardağ
yanaş|mak

OTü yana- yanına gelmek +Iş- OTü yan

yandaş

TTü yan +dAş

yangın

TTü yan- +gIn

yanıl|mak

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
bir kişi yaŋılsar uġuşı bodunı bişükiŋe tegi kıdmaz ermiş [bir kişi yanlış/eğri etse ailesi aşireti akrabasına dek öldürmezler imiş]

<< ETü yaŋıl- hata etmek, eğrilmek ≈ ETü yaŋa/yaŋak yan, düz istikamette olmayan ≈ ETü yan a.a.

 yan

Not: Anlam evrimi için karş. EYun pará 1. "yan", 2. “doğrudan sapan, yanlış"; Fa çap 1. "yan", 2. "sol, yanlış, eğri" • ETü fiil yapısı muğlaktır. TTü halk ağızlarında yaŋal- "yanılmak" ve yaŋaz "aksi, ters, yaramaz" biçimleri görülür. • TTü yamul- aynı fiilin anlam ayrışmasına uğramış varyantıdır.

Benzer sözcükler: yanaz, yangaz, yanılma payı, yanıltmak, yanıltmaca

Bu maddeye gönderenler: yamul- (yamrı yumru, yamuk), yanılgı, yanılsa-, yanlış


03.08.2015
yanılgı

TTü yanıl- +gU

yanılsa|mak

TTü yanıl- +sA-

yanıt

<< ETü yanut karşılık, bedel, cevap ETü yan- geri dönmek +Ut

yani

Ar yaˁnī يعنى z [#ˁny] «demektir ki, ... anlamına gelir» (geniş zaman eril 3. tekil şahıs) Ar ˁanā عَنَا zdüşündürdü, anlamına geldi

yankesici

<< TTü hemyān kesici kese hırsızı Fa hamyān هميان zkese, bel çantası Fa ham miyān bellik Fa miyān ميان zbel