yama|mak

yalpa

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

yaltak

Türkiye Türkçesi yaldak "kuyruk sallayan, dalkavuk" sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi yaldan- "(köpek) kuyruk sallamak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Türkiye Türkçesi yal "köpek yemeği" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. )

yalvaç

Eski Türkçe yalāvaç veya yalāvar "elçi, haberci" sözcüğünden evrilmiştir.

yalvar|mak

Eski Türkçe yalvar- "dil dökmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yalıġ "dil?" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)Ar- ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

yama

Eski Türkçe yamaġ "yama" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yama- fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

yama|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol tōn yamadı [[giysi yamadı]]

Köken

Eski Türkçe yama- "eklemek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *yana- biçiminden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Eski Türkçe yan sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için yan maddesine bakınız.

Ek açıklama

Karş. yamaç "yan", yamak "yancı".

Benzer sözcükler

yamanmak, yamatmak

Bu maddeye gönderenler

yama, yamaç, yamak, yamalak


13.12.2015
yamaç

Türkiye Türkçesi yaŋaç "yan, kenar" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi yaŋa- veya yana- "yanına gelmek veya getirmek, eklemek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Iç ekiyle türetilmiştir.

yamak

Türkiye Türkçesi yama- "yanına getirmek, eklemek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

yamalak

Türkiye Türkçesi yama- fiilinden Türkiye Türkçesinde +AlAk ekiyle türetilmiştir.

yaman

Eski Türkçe yaman "1. çok kötü, fena, 2. fil" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yaŋan "fil" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

yamçı

Orta Türkçe yamçi "ulak, haberci" sözcüğünden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.