yalvaç

yalıt|mak

TTü yalın- soyunmak

yallah

Ar yā-llāh ياالله zya allah

yalnız

<< ETü yalıŋuz/yalŋus yalnız, tek başına ETü yalıŋ a.a.

yalpa

?

yaltak

<< TTü yaldak kuyruk sallayan, dalkavuk TTü yaldan- (köpek) kuyruk sallamak +Uk <? TTü yal köpek yemeği

yalvaç

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
yalabaçı edgü sabı ötügi kelmez [elçisi, iyi sözü, vergisi gelmez] ETü: [ Chuastuanift: Ein Sündenbekenntnis der manichäisch, <900]
söki teŋri yalavaçı burχanlarka [tanrı elçisi peygamberlere karşı] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yalāwar [[Uygurca - hakanın yolladığı elçi]] (...) yalāwaç, yalāvaç: al-rasūl

<< ETü yalāvaç/yalāvar elçi, haberci

Not: ETü yalwar- "dil dökmek" ve yalwa- "yalamak" fiilleriyle ilgili olması mümkün gözükse de yapısal ilişki muğlaktır. Claus sf. 921 İrani bir dilden alıntı olasılığı üstünde durur. Karş. OFa vaç "söz, ses".


25.08.2017
yalvar|mak

<< ETü yalvar- dil dökmek <? ETü yalıġ dil? +(g)Ar-

yama

<< ETü yamaġ yama ETü yama- +I(g)

yama|mak

<< ETü yama- eklemek <<? ETü *yana- +(g)A- ETü yan

yamaç

<< TTü yaŋaç yan, kenar TTü yaŋa-/yana- yanına gelmek veya getirmek, eklemek +Iç

yamak

TTü yama- yanına getirmek, eklemek +Uk