yalnız

yalı

OYun yiáli γιάλη zsahil, deniz kıyısı, özellikle kıyı kumsalı [mod. gialós] << EYun aigialós αιγιαλός za.a.

yalım

<< OTü yalın/yalım alev, parıltı ETü yal- yanmak, parlamak +In

yalın

<< ETü yalıŋ çıplak ETü yalın- soyunmak, soyulmak +I(g)

yalıt|mak

TTü yalın- soyunmak

yallah

Ar yā-llāh ياالله zya allah

yalnız

ETü: [ Irk Bitig, <900]
yalŋusın yoruyır [yalnız başına yürür] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yalŋus er: al-raculu'l-waḥīd

<< ETü yalŋuz/yalŋus yalnız ETü yalıŋ a.a. +Uz

 yalın

Not: ETü +uz veya +ġuz ekinin işlevi açık değildir. Anadolu ağızlarında yalangoz/yalanguz biçimleri yaygındır.

Benzer sözcükler: yalnızlaşmak, yalnızlık, yapayalnız


04.10.2017
yalpa

?

yaltak

<< TTü yaldak kuyruk sallayan, dalkavuk (TTü yaldan- (köpek) kuyruk sallamak +Uk <? TTü yal köpek yemeği )

yalvaç

<< ETü yalāvaç/yalāvar elçi, haberci

yalvar|mak

<< ETü yalvar- dil dökmek <? ETü yalıġ dil? +(g)Ar-

yama

<< ETü yamaġ yama ETü yama- +I(g)