yalelli

yalan

<< ETü yalġan iftira, töhmet ETü yalġa-/yala- 1. yalamak, 2. iftira etmek, dil uzatmak +In ETü *yalıġ dil +(g)A-

yalapşap

?

yalaz

<< OTü yalabız/yalawız alev OTü yalabı- alevlenmek, parlamak +Uz

yalçın

TTü yalav/yalın parıltı +çIn TTü yal- yanmak, parlamak

yaldız

≈ ETü/TTü yulduz parıltı, yıldız

yalelli

"anlamsız şarkı sözü" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
'yentür yüntür tür yelellī vay' terennümātlariyle (...) sadāsı evce katıldı "... Arap havası" [ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1898]
tarz-ı ihsası bir kat daha ruha dokunan Arap çalgısı yâleller, mavallar, şifonîlerle

Ar yā lallī يا للّى znakarat sözü, laylom

 ya2

Benzer sözcükler: yalel


07.07.2015
yalı

OYun yiáli γιάλη zsahil, deniz kıyısı, özellikle kıyı kumsalı [mod. gialós] << EYun aigialós αιγιαλός za.a.

yalım

<< OTü yalın/yalım alev, parıltı ETü yal- yanmak, parlamak +In

yalın

<< ETü yalıŋ çıplak ETü yalın- soyunmak, soyulmak +I(g)

yalıt|mak

TTü yalın- soyunmak

yallah

Ar yā-llāh ياالله zya allah