yal

yakıt

Türkiye Türkçesi yak- fiilinden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

yakinen

Arapça yaḳīnan يقيناً z "kesinlikle, şüphesiz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça yḳn kökünden gelen yaḳīn يقين z "kesin ve şüphesiz (bilgi)" sözcüğünün zarfıdır. Bu sözcük Arapça yaḳina يقن z "emin idi, kesin bildi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

yaklaş|mak

Eski Türkçe yāk veya yağuk "yakın" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lAş- ekiyle türetilmiştir.

yaklaşık
yakut

Arapça yḳt kökünden gelen yāḳūt ياقوت z "kırmızı renkli değerli bir taş, yakut" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen yākand sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen yāḳund veya yākand יקנדא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰyákinthos ὑάκινθος z sözcüğü ile eş kökenlidir. )

yal
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
yal (tüm Anadolu ağızları): suya karıştırılmış un, bulaşık suyu, köpek yemi.

Köken

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

Bu maddeye gönderenler

yaltak


27.08.2017
yala|mak

Eski Türkçe yalġa- "yalamak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yalıġ "dil?" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

yalabık

Türkiye Türkçesi yalabı- "parıldamak, ışımak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

yalak

Orta Türkçe yalak "hayvanlar için yeme veya içme çanağı" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe yalġa- "yalamak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

yalaka

Türkiye Türkçesi yalak "yalayan, yalanan" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

yalama

Türkiye Türkçesi yala- "yalamak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +mA ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.