yakinen

yakı

<< ETü yakıġ yaraya sürülen bir tür ilaç ETü yak- +I(g)

yakın

<< ETü yākın yakınca, yakından (zarf), yan (ad) ETü yāk yakın (sıfat) +In << ETü yağuk a.a. ETü yak- yanaşmak, yaklaşmak +Uk

yakın|mak

<<? TTü yakın-/yanık- yanmak TTü yak-/yan- a.a. +In-

yakış|mak

<< ETü yakış-/yaġuş- (birbirine) yaklaşmak, yakın olmak ETü yak- yaklaşmak, bitişmek +Iş-

yakıt

TTü yak- +Ut

yakinen

[ Edib Ahmed, Atebet-ül Hakayık, <1250?]
uluġlarnı buşrup saŋa bu mizāḥ / kiçiklerni gustāχ kılur, bil yaḳīn [mizah büyükleri sana öfkelendirip küçükleri küstah kılar, bunu iyi bil] [ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
éy üstad, sen eyü kişisin, eger biraz yaḳīnüŋ olsaydı eyü idi, ˁilm birle yaḳīn, bile olsa eyüdür [teorik ve pratik bilgi bir arada olsa iyidir]

Ar yaḳīnan يقيناً z [zrf.] kesinlikle, şüphesiz Ar yaḳīn يقين z [#yḳn faˁīl sf.] kesin ve şüphesiz (bilgi) +an Ar yaḳina يقن zemin idi, kesin bildi

Not: Türkçe yakın sözcüğüyle ilişkisi yoktur.

Benzer sözcükler: yakin


23.08.2017
yaklaş|mak

ETü yāk/yağuk yakın +lAş-

yaklaşık
yakut

Ar yāḳūt ياقوت z [#yḳt] kırmızı renkli değerli bir taş, yakut (≈ OFa yākand a.a. ≈ Aram yāḳund/yākand יקנדא za.a. ≈ EYun ʰyákinthos ὑάκινθος za.a. )

yal

?

yala|mak

<< ETü yalġa- yalamak ETü yalıġ dil? +(g)A-