yakar|mak

yak|mak1

Eski Türkçe yak- "yaklaşmak, (el) dokundurmak, (yağ, merhem) sürmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yaġu- "yaklaşmak" fiili ile eş kökenlidir.

yak|mak2

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *yak- "ateş yakmak" biçiminden evrilmiştir.

yaka

Eski Türkçe yaka "yan, kıyı, sınır" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yak- "yaklaşmak, yanına gelmek" fiilinden Eski Türkçe +A ekiyle türetilmiştir.

yakala|mak

Türkiye Türkçesi yaka sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

yakamoz

Yunanca diakamós διακαμός z "deniz yüzeyinde ışıltı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yunanca diakéō διακαίω z "(içinden) tutuşmak, parıldamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Yunanca kaíō καίω z "yanmak" fiilinden dia+ önekiyle türetilmiştir.

yakar|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [Tuo, 1000 yılından önce]
yalvaru yakaru Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
yakarmak: yanıp yalvarmak, sūz u güdāz.

Köken

Eski Türkçe yakar- "yalvarmak" fiilinden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için yak-2 maddesine bakınız.

Ek açıklama

ETü ve geç döneme dek TTü sadece yalvar- yakar- ikilemesinde kullanılır. Fiil kökü ve ek yapısı açık değildir. ( ▪ Marcel Erdal, Old Turkic Word Formation sf. II.505). Karş. Farsça sūz u gudāz "yanıp tükenmek, yanıp yalvarmak".

Benzer sözcükler

yalvar yakar


28.03.2019
yakı

Eski Türkçe yakıġ "yaraya sürülen bir tür ilaç" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yak- fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

yakın

Eski Türkçe yākın "yakınca, yakından (zarf), yan (ad)" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yāk "yakın (sıfat)" fiilinden Eski Türkçe +In ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen yağuk sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yak- "yanaşmak, yaklaşmak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

yakın|mak

Türkiye Türkçesi yakın- veya yanık- "yanmak" fiilinden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi aynı anlama gelen yak- veya yan- fiilinden Yeni Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir.

yakış|mak

Eski Türkçe yakış- veya yaġuş- "(birbirine) yaklaşmak, yakın olmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yak- "yaklaşmak, bitişmek" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

yakıt

Türkiye Türkçesi yak- fiilinden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.