yak|mak1

yahşi

<< ETü yakşı güzel, uyumlu ETü yakış- +I(g)

yahu

Ar yāhū ياهو zhitap ünlemi, ey!

Yahudi

Ar yahūdī يهودى zYehud kavmi ve dini İbr yhūdī יהודי za.a. öz Yəhūdāh Yakub'un dördüncü oğlu ve İsrailoğullarının 12 aşiretinden en güçlü olanın kurucusu İbr #ydh ידה zövme, medhetme

yahut

Fa yā χod ياخوَد zveya (bağlaç) § Fa يا z Fa χod خوَد zhatta, bizzat, ta kendisi

yak

İng yak Tibet sığırı, bos grunniens Tib gyag

yak|mak1

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol aŋar yakdı [[ona yaklaştı]], ol aŋar elig yakdı [[ona el sürdü]], er başka yakıġ yakdı [[yaraya merhem sürdü]] (...) bég kelmeki yaġudı [[beyin gelişi yaklaştı]]

<< ETü yak- yaklaşmak, (el) dokundurmak, (yağ, merhem) sürmek ≈ ETü yaġu- yaklaşmak +Ik-

Not: Yakı yakmak deyiminde. • Karş. Moğ naga-/niga- "yaklaşmak, el değdirmek", nigun "yakın".

Bu maddeye gönderenler: nöker, yaka (yakala-), yakış- (yahşi), yavuklu (yakın, yaklaş-)


12.05.2021
yak|mak2

<< ETü *yak- ateş yakmak

yaka

<< ETü yaka yan, kıyı, sınır ETü yak- yaklaşmak, yanına gelmek +A

yakala|mak

TTü yaka +lA-

yakamoz

Yun diakamós διακαμός zdeniz yüzeyinde ışıltı Yun diakéō διακαίω z(içinden) tutuşmak, parıldamak Yun dia+ kaíō καίω zyanmak

yakar|mak

<< ETü yakar- yalvarmak